O nas

Siedzibą Gminnego Przedszkola Publicznego w Kościelcu jest XIX wieczny dworek, będący przedwojenną własnością rodziny Wereszczyńskich. Usytuowany jest
w Kościelcu, przy ul Wolności 90, głównej ulicy miejscowości, łączącej „starą trasę” z Warszawy do Katowic z nową DK1.
Wokół przedszkola znajduje się duży zielony teren z pozostałościami drzewostanu stanowiącego park dworsko pałacowy. Na jego terenie usytuowano nowoczesny plac zabaw z bezpiecznymi, posiadającymi certyfikaty urządzeniami terenowymi dla dzieci. Z placu licznie korzystają także dzieci ze środowiska, które wraz z rodzicami chętnie odwiedzają nasze przedszkole. Zarówno budynek jak i drzewostan podlegają konserwatorowi zabytków i dlatego wszystkie prace prowadzone są pod jego nadzorem.
Gminne Przedszkole Publiczne w Kościelcu powołano do życia 1 października 1987r. W przedszkolu utworzono trzy oddziały , a dyrektorem placówki została Pani
mgr Aleksandra Halbiniak, która pełniła tę funkcję do 2003 roku.
Należy jednak wspomnieć, iż przedszkole w Kościelcu ma znacznie bogatszą historię, która sięga czasów powojennych. Bezpośrednio po wojnie zorganizowano punkt opieki nad dziećmi w okresie prac polowych, a następnie ochronkę. Pierwsze zapisy o zakupach czynionych do przedszkola, które odnaleziono w starej książce inwentarzowej pochodziły już z 1948 roku.
W roku 1958 powstało przedszkole w pełnym słowa tego znaczeniu. Placówką kierowała Pani mgr Stanisława Jędrak i funkcję tę sprawowała do 1966 roku.
W 1966 funkcję kierowniczą objęła Pani mgr Jadwiga Leszczyńska i pełniła ją do roku 1971r.
W latach 1970 do 1973 placówką kierowała Pani mgr Aleksandra Halbiniak.
W latach 1969 - 1971 podczas remontu Szkoły Podstawowej w Kościelcu uczyły się w murach naszego przedszkola uczniowie szkoły, a dla dzieci w wieku przedszkolnym utworzono 1 grupę.
W latach 1977 –1979 dzieci w wieku przedszkolnym korzystały z pomieszczeń
w Szkole Podstawowej, a w budynku przedszkola trwały prace remontowe.
W 1980 roku przedszkolaki wróciły na swoje pielesze. Utworzono 2 grupy „zerowe”, które organizacyjnie przyporządkowane były, aż do 1987 roku dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kościelcu.
W ciągu wielu lat istnienia nasze przedszkole opuściło wielu wychowanków
i do dziś cieszy się uznaniem w śród społeczności Kościelca. Do naszego przedszkola chodzą również dzieci z terenu Karoliny i Madalina.
Przedszkole posiada organizacyjnie 60 miejsc.
Wdrażając w naszym przedszkolu poszczególne projekty dydaktyczno – wychowawcze staramy się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do bezpiecznej
i twórczej zabawy i nauki. Systematycznie podejmujemy działania zmierzające do rozwoju bazy przedszkolnej dbamy o wysokie kwalifikacje nauczycieli i wysoki poziom kultury osobistej i fachowość pozostałych pracowników.
Przedszkole jest zawsze otwarte na potrzeby środowiska i rodziców. a dobro dziecka jest naszym najważniejszym celem. Chcemy, aby każde dziecko przychodziło do nas z ochotą. Przedszkole ma wypracowane swoje tradycje i obyczaje, a wszystkie imprezy, uroczystości i wszelka działalność są wspierane przez naszych wspaniałych rodziców.
Wciągu kilkudziesięciu lat istnienia placówka wielokrotnie była remontowana
i odnawiana. Podczas ostatniego remontu w latach 2002 – 2004 wymieniono dach oraz zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono taras oraz tynki budynku
i pomalowano elewację. Od samego początku o budynek dba Gmina Rędziny, będąca właścicielem obiektu.
Ale chociaż zmienił się ogólny wystrój przedszkola, to wciąż jesteśmy tą samą placówką, która zawsze z radością wita dzieci i ich rodziców w swoich progach.

Przedszkolowo.pl logo