Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Strażacy w przedszkolu

11 maja przedszkolaków odwiedziła Ochotnicza Straż Pożarna z Kościelca. W trakcie spotkania strażacy zapoznali dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku, dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo – gaśnicze. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozów bojowych i sprzętu znajdującego się w nich a wykorzystywanego do pracy podczas akcji. Dużo radości sprawiły dzieciom pokazy umundurowania a szczególnie możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Strażacy urządzili dla dzieci widowiskowy pokaz gaszenia pożaru, z wykorzystaniem różnych technik.

Dziękujemy OSP z Kościelca
Relacja 2018-05-13, 15:09 | autor: Marta Drożdż
Przedszkolowo.pl logo