Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia w Przedszkolu

7,00 - 8,00
Gromadzenie się dzieci w sali zbiorczej. Kontakty, rozmowy z rodzicami, praca indywidualna z dziećmi. Zabawy spontaniczne lub inspirowane przez nauczyciela.

8,00 - 9,00
Czynności organizacyjno – porządkowe, praca dzieci w ramach pełnionych dyżurów. Przygotowanie do śniadania.

9,00 - 9,30 Śniadanie

9,30 - 10,30
Działania dzieci – zaplanowane i organizowane przez nauczyciela. Realizacja różnorodnych zadań w ramach określonych obszarów edukacyjnych, zgodnie z podstawą programową:
·zajęcia z całą grupą lub w zespołach
·zabawy tematyczne
·zabawy dydaktyczne
·działalność artystyczna
·wycieczki, spacery
·nauka języka angielskiego, rytmika, religia
·sytuacje okolicznościowe i uroczystości przedszkolne

10,30 - 12,30
Stwarzanie sytuacji do podejmowania działalności z własnej inicjatywy. Zaspokajanie potrzeby ruchu na powietrzu. Czynności w ramach pełnionych dyżurów – przygotowanie do obiadu.

12,30 - 13,00 Obiad

13,00 - 14,30
Czynności organizacyjno – porządkowe. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Czytanie literatury dziecięcej. Prowadzenie pracy stymulacyjno – wyrównawczej.

14,30 - 15,00 Podwieczorek

15,00 - 16,30
Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych. Udział dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli (zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne). Prowadzenie indywidualnej pracy kompensacyjno – wyrównawczej. Działalność dzieci podejmowana z własnej inicjatywy, zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zabawy w ogrodzie (w zależności od pory roku)


Przedszkolowo.pl logo